eigenwijs in de wijk

Wij zijn de schakel tussen de praktijk en de regelgeving.
We werken samen met opvoeders en professionals.
Om samen doorbraken te creëren kleuren we
graag buiten de lijntjes.


.

Sparringpartner

Het opvoeden van kinderen gaat niet vanzelf. Wij dragen graag ons steentje bij aan het bij elkaar brengen van ouders en verzorgers met opvoedingsvraagstukken.

Ouders, verzorgers en professionals werken samen en de hulpvraag van ouders is altijd het uitgangspunt. Dit noemen we werken vanuit de bedoeling.

We kleuren graag buiten de lijntjes om oplossingen te bedenken voor kinderen die niet helemaal binnen het bestaande stelsel van ons onderwijs, kinderopvang of jeugdzorg passen en daardoor niet de juiste begeleiding krijgen.

Die oplossingen geven we graag weer een plek in de reguliere voorzieningen.

Met en voor wie werken wij?

Deze doelgroepen kunnen bij ons terecht
people icon-16

Ouders & Opvoeders

Wij werken voor en met ouders en opvoeders met kinderen t/m 18 jaar
people icon-16

Professionals & Organisaties

onderwijs, jeugdhulpverlening, opvoeding en welzijn in de meest brede zin van het woord.
people icon-16

Overheid

Voor overheden zijn wij adviseur en de schakel tussen de praktijk en de regelgeving. We nodigen de overheid uit, zo nodig, af te wijken van de bestaande wetten en regels om doorbraken te creëren.

Wat wij bieden

Leer van onze experimenten en projecten, haal expertise in huis of start een broedplaats voor sociale innovatie. 

We delen graag kennis, ervaringen en inzichten met elkaar zodat Ieder kind de kans krijgt om op eigen wijze op te groeien

 Bundel krachten & werk vanuit de bedoeling.

Laten we aan
de slag gaan!

Wil je samenwerken? Wij staan er klaar voor. Neem contact op en we bellen je persoonlijk terug.

Vinden van oplossingen die helpen
Als het systeem van de jeugdzorg, passend onderwijs of welzijnswerk in de wijk niet aansluit op vragen van ouders dan denken we mee in het vinden van oplossingen die wel helpen.
1
Steunen van projecten en initiatieven
Initiatieven en wensen van ouders en organisaties realiseren. We ondersteunen graag initiatieven van ouders door mee te denken, te bemiddelen voor faciliteiten bij een welzijnsorganisatie/gemeente of subsidie aan te vragen.
2
Educatief kenniscentrum
In het brede netwerk van Eigenwijs is veel kennis en expertise aanwezig en dat zetten we graag in voor de vraagstukken van ouders, organisaties of overheden zodat werken vanuit de bedoeling mogelijk gemaakt wordt.
3

Even
voorstellen

We zijn een groep mensen met ambities in het onderwijs en sociaal domein. Het bestuur bestaat uit vier leden met twee adviseurs. We hebben een groot netwerk in allerlei branches variërend van onderwijs, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. We bouwen aan een netwerk van adviseurs en ouders en als je geïnteresseerd bent meld je bij ons.

carine rond

Carine Thesingh

Na jaren gewerkt te hebben als maatschappelijk werkster en in het jongerenwerk heb ik 20 jaar geleden de overstap gemaakt naar het management van een welzijnsorganisatie en nu in het basisonderwijs. Ik zet me graag in voor kinderen en ouders die wat extra's nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving. Ik ben een ervaren hands-on bestuurder en nu werkzaam als directeur bestuurder in het Speciaal Basis Onderwijs. Mijn kernwaarden zijn: werken vanuit eigenaarschap, ruimte voor de professional, systeem in dienst van de mens en de bedoeling, duurzaamheid en oog en oor hebben voor medewerkers. Ik ben gericht op samenwerken aan een gezamenlijk maatschappelijk doel, relaties onderhouden met mensen en resultaten halen binnen de gestelde financiële kaders. Ook breng ik graag ervaringsdeskundigheid samen.

miele round

Miele van Nispen

Ik heb ervaring in zorg, welzijn en het onderwijs en gewerkt als verpleegkundige, arbodeskundige en pedagogisch medewerker (HBO). Ik ben een jonge kind specialist en momenteel werkzaam als NT2 leerkracht-ondersteuner. Al mijn ervaring zet ik graag in voor kinderen die wat extra's nodig hebben. Ik typeer mezelf als sociaal bewogen, mensen mens, loyaal, creatief, spontaan, zorgzaam en open.

jan willem

Jan Willem Westerink

Ik heb veel ervaring in profit en non-profit organisaties, onder meer als bestuurder, met onderwijs als rode draad in mijn leven. Daar heb ik meermaals ervaren hoe taai organisaties kunnen zijn en hoe professionals de bedoeling uit het oog kunnen verliezen met soms dramatische gevolgen voor kinderen en ouders. Bij Eigenwijs in de Wijk zet ik mijn kennis, ervaring en netwerk graag in om hierin verbetering in aan te brengen.

simone bw copy

Simone Kortbeek

Mijn ervaring ligt op het terrein van organisatie ontwikkeling en inhoudelijke aansturing op maatschappelijke thema's met aandacht voor diversiteit, inclusie en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Ik ben hierin werkzaam geweest zowel in Nederland als in Internationale samenwerking. Mijn focus ligt op resultaatgerichtheid en impact. Netwerken, samenwerken en gezamenlijke doelen creëren zijn, mijns inziens, daar de sleutel voor. Projectmatig werken en fondsenwerving zijn andere essentiële elementen. De activiteiten van Eigenwijs in de Wijk namelijk het creëren van een veilige, sociale opvoedomgeving, zijn voor mij een nieuw terrein en vormen een uitdaging waar ik me graag voor inzet.

Blijf op de hoogte door

onze inspiratie-bijeenkomsten

Geef hier je e-mailadres aan ons door.