Aanpak

Als netwerk willen we betekenisvol zijn door;

mature woman in college attending adult education class

Het creëren van leerplekken

Wijknetwerken, scholen, kinderopvang en zorgorganisaties uitnodigen om een broedplaats te zijn waar we innovaties uitproberen en ervaringen, kennis en inzichten breed gedeeld kunnen worden tussen ouders en professionals. Waar aanpak en vaardigheden overgedragen worden, waar we van elkaar leren om verder te komen door te ontwikkelen.

Projecten en initiatieven

In het brede netwerk van Eigenwijs is veel kennis en expertise aanwezig en dat zetten we graag in voor de vraagstukken van ouders, organisaties of overheden zodat werken vanuit de bedoeling mogelijk gemaakt wordt

manu pugno forza saluto giovanile saluto giovani pugni
university library study: portrait of a smart beautiful black gi

Educatief kenniscentrum

In het brede netwerk van Eigenwijs is veel kennis en expertise aanwezig en dat zetten we graag in voor de vraagstukken van ouders, organisaties of overheden zodat werken vanuit de bedoeling mogelijk gemaakt wordt.