Actueel

teenager school kids running in high school hallway

We volgen de actualiteit en denken mee als de overheid beleidsvraagstukken agendeert, evaluaties van beleid publiceert, organisaties rigide binnen het systeem handelen of geven een signaal af als wij ideeën hebben hoe het anders kan.Voorbeelden zijn de oproep tot een andere blik op het sociaal domein, kritische brief aan de minister over verbeterpunten passend onderwijs en medeondertekenaar van de brief aan het college van de rechten van de mens n.a.v. sluiten kinderopvangvoorziening voor kinderen met een beperking.

Achtergrond & Downloads