Eigenwijs in de Wijk

Eigenwijs in de Wijk is een stichting waarin professionals en ouders met veel ervaring in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de jeugdhulp hun krachten bundelen. Wij hebben zelf ervaren hoe lastig het kan zijn om kinderen in deze tijd op te laten groeien en daadwerkelijke effectieve hulp en ondersteuning te organiseren voor leerlingen/kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daar is vaak geen eenvoudige oplossing voor.
Het opvoeden van kinderen gaat niet vanzelf, daarom dragen we graag ons steentje bij aan het bij elkaar brengen van ouders en verzorgers met opvoedingsvraagstukken die ook vaak al oplossingen hebben bedacht of gevonden. Ouders, verzorgers en professionals werken samen met als uitgangspunt de vraag van de ouders/opvoeders. Dit noemen we werken vanuit de bedoeling. We kleuren graag buiten de lijntjes om oplossingen te bedenken voor kinderen die niet helemaal binnen het bestaande stelsel van het onderwijs, de kinderopvang of de jeugdzorg en jeugdhulp passen en daardoor niet de juiste begeleiding krijgen. Die oplossingen geven we graag weer een plek in de reguliere voorzieningen. Ook zijn we aanvullend op bestaande voorzieningen of ontwikkelen passende oplossingen. Nadrukkelijk zoeken we hierin ook de samenwerking met professionals, gemeenten en landelijke overheid die dezelfde bedoeling nastreven.
group of teenagers sitting on floor near brick wall
juli 2011 teenager vor der hütte

 

Dit speelt allemaal op het snijvlak van opvoeden, de jeugdwet/passend onderwijs/wet Kinderopvang/langdurige zorg/zorgverzekeringswet en de WMO. Ouders, verzorgers en professionals kijken vanuit het perspectief van het kind naar wat betekenisvol is, wat nodig is, wat voorhanden is en wie dat oppakt of ondersteunt. Ervaringsdeskundige ouders kunnen zich aansluiten bij Eigenwijs in de Wijk en met hun ervaring weer andere ouders op weg helpen.

Organisaties, scholen, gemeenten en de landelijke overheid kunnen ons inhuren om innovatieve, helpende en een preventie aanpak te ontwikkelen. Uit de evaluatie van de jeugdwet en de wet passend onderwijs blijkt dat daar veel winst in te behalen is. 

WHY

Kennis, ervaringen en inzichten breed met elkaar delen zodat ieder kind de kans krijgt om op eigen wijze op te groeien. 

HOW

Krachten bundelen en werken vanuit de bedoeling

WHAT

  • Projecten & Initiatieven
  • Broedplaatsen voor sociale innovatie (Leerwerkplekken)
  • Kenniscentrum, werken vanuit de bedoeling & pedagogisch/educatief partnerschap
  • We denken mee als de overheid en organisaties beleidsvraagstukken agendeert.