Ouders van Betekenis

Een sterke pedagogische civil society draagt bij aan de ontwikkelkansen van kwetsbare jeugdigen en dat wordt onderschat door overheden.

Inhoudelijke vernieuwing van de jeugdhulp gaat hand in hand met het versterken van de pedagogische community.

1c0a1a9d 5668 4c32 969a 9dea41fc8770
group

Bekijk deze toffe video:

Voor meer informatie zie www.oudersvanbetekenis.nl of neem contact op met Kathinka.bruinsma[a]perspectief-coaches.nl

Daarom is 2 jaar geleden Ouders van Betekenis gestart. Een Utrechts stedelijk netwerk van ouder initiatieven rondom opvoeden. Het bundelt de krachten van ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor, en willen werken aan, een actieve gemeenschap voor kinderen.
In het netwerk ondersteunen we ouders op zodanige wijze dat iedereen met behoud van eigenheid, zijn expertrol als opvoeder en actieve ouder in de wijk invulling geeft. In dit netwerk zijn de vragen van de betrokken ouders altijd ons vertrekpunt van handelen. Dat is waar we mee aan het werk gaan.
Onze gezamelijke bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. We sluiten aan bij de principes van de Vreedzame wijk.

Door als ouders onderling contact te maken, je persoonlijke verhaal te vertellen en daar de tijd voor te nemen, zorg je voor een opening en verbinding met andere ouders en kinderen. Belangrijke thema’s worden vanuit herkenning met elkaar besproken.  Het wordt niet als een probleem bezien waardoor jijzelf als ouder leert en ontwikkelt en je het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat en dat opvoeden leuk is!

Waar nodig zoeken we de samenwerking met professionele partners.